Doelstellingen

Het opzetten van zorgvuldig gekozen kleinschalige projecten met personen die duidelijk aantonen dat ze hun bestaande activiteit willen uitbouwen om de zelfredzaamheid en de economische toestand van hun familie te verbeteren. Onze focus gaat hier vooral naar drinkwatervoorziening, onderwijs, gezondheid, tuinbouw en fair-trade toerisme. Wij willen deze doelstellingen bereiken door regelmatig ter plaatse technische, commerciële en managementondersteuning aan de projecten geven. Het uitganspunt voor onze projecten is de ECO gedachte.  

  • Empowerment, het project moet worden gedragen door de bevolking 
  • Capicity Building, met moet er iets van kunnen leren
  • Ownership, men moet eigenaar worden van het project en dit zelfstandig verder zetten

Onze projecten zijn gebaseerd op kennisoverdracht, coaching en financiële ondersteuning. 

Wij voorzien verder financiële ondersteuning enerzijds door het verstrekken van micro-kredieten en studiebeurzen.

Aangezien er in Gambia een belangrijk drinkwaterprobleem is willen we ons rechtstreeks inzetten  om waterputten te boren voor de lokale gemeenschappen, volksstuinen in dorpen, scholen en in dispensaria.

Vrijwilligers zijn altijd welkom om hulp te bieden in de kleine ziekenhuizen

De financiering van voormelde activiteiten gebeurt met fondsen opgebouwd uit subsidies en giften, alsmede de opbrengst van zelf georganiseerde evenementen.

 

©2024 - Nema Belgium VZW