Nema Foundation

Historiek

Tijdens een vakantie enkele jaren geleden in Gambia werd tijdens de ontmoeting met de lokale bevolking Louis Eelen geconfronteerd met de trieste levensomstandigheden van de meeste Gambianen. Op dat moment besef je dat je maar geluk moet hebben om in het Noorden geboren te zijn. Tijdens deze reis werd hij overtuigd om zijn steentje bij te dragen om de levensomstandigheden te verbeteren. De 1ste jaren werd er vooral veel tijd en energie gestoken om een kleuterschool van de ondergang te redden. Gedurende deze periode bleek echter het er een juridische structuur nodig is om  op een duurzame manier aan ontwikkelingswerk te doen , werd er opleiding gevolgd en werd er samengewerkt met andere VZW’s. Momenteel verblijft Louis Eelen verschillende maanden per jaar in Gambia.

Onze missie

KLEINE PROJECTEN- GROOT VERSCHIL

  • Wij geloven dat kleinschalige, concrete projecten het verschil kunnen maken in levens van mensen in armoede in West Afrika, Gambia
  • Op deze wijze dragen we bij tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

Onze Visie

Wij zetten ons in voor:

Dit doen we door het verlenen van materiële, financiële, morele en technische steun aan de ontwikkelingsprojecten en daarom worden gelden en goederen ingezameld.

We werken nauw samen met onze lokale partner Nema Foundation, een kleine Gambiaanse NGO , opgericht in mei 2017 en geregistreerd in Banjul onder onder  nr 2017/C4365 

Nema Foundation heeft een gemend Gambiaans- Belgisch bestuur.

Onze aanpak

ECO principe 

Samenwerking met gemotiveerde  locale partners. Zij zijn de projecteigenaars en wij trachten hen te faciliteren

Onze waarden

  • Openheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Vertrouwen
  • Duurzaamheid
©2024 - Nema Belgium VZW