Kalender

2023

 • Januari: presentatie en overleg met Wereldraad Gemeente Zoersel
 • Februari - Maart: projectbezoeken in Gambia en bouwen van nieuwe keuken en installatie zonnecellen in het weeshuis annex ziekenhuis in Kunkujang
 • Voorbereiding van volgende projecten
 • Regelmatig overleg en bespreking met Verenigde Stichtingen Gambia en Jussukungo for the Gambia uit Olen
 • Mei: bezoek van Dara in Kunkujang en realisatie van wc’s voor de weeskinderen
 • Deelname aan vergadering en bestuur Mondiale Raad Malle
 • Juli - Augustus: verkoop van hoeve-ijs in Domein De Renesse Oostmalle ism 4de pijler Jussukungo for the Gambia uit Olen
 • Augustus: organistie tombola Gebuurt Schrobbershoek tijdens de Volksspelen
 • September: installatie van borehole in lokale materniteit op de “Noordbank”, Toubacolong clinic
 • Opstart projecten Fonds Elisabeth en Amélie beheerd door de Koning Boudewijn Stichting : “ Duurzaam en gezond water in lokale gezondheidscentra op het platteland in Gambia” Het betreft Kappa Health Center en Njau Minor Health Center
 • Oktober – November: bezoek van vorige projecten. Afwerking waterproject in Kappa en opstart project in Njau

2022

 • Februari: afwerking en  “launching “ borehole Sareh Pateh ( hoofsponsor provincie Antwerpen)
 • Donatie medicatie voor Brufut Health Center
 • Regelmatig overleg en bespreking met Verenigde Stichtingen Gambia en Jussukungo for the Gambia uit Olen
 • Maart: Roots Nursery School in Sambuyang: installatie borehole
 • Juli: Voorstelling van onze werking en projecten tijdens de jaarlijkse BBQ van Neos Malle
 • Juli - Augustus: verkoop van hoeve-ijs in Domein De Renesse Oostmalle ism 4de pijler Jussukungo for the Gambia uit Olen
 • September - Oktober ondersteuning van de meest behoeftigen naar aanleiding van de recente overstromingen dank zij de toekenning noodhulp door de Gemeente Malle en de mondiale raad
 • Verdere opvolging en ondersteuning van onze vorige projecten

2021

 • januari: “Launching van het community water project in Kiang Manduar
 • februari: ondersteuning van het Brufut Health Center: aankoop van noodzakelijke medicatie voor kinderen, donatie wondverzorging materiaal, herstelling van toiletten en douches voor patiënten en personeel
 • februari - maart: vrijwilligerswerk in Gambia door Louis Eelen (Sukuta Health Center en Water project in Kiang Manduar) met dank aan de gemeente Malle voor de  500 € steun
 • samenwerking met Gambelant (Antwerpse Diaspora) en medewerking aan realisatie community waterproject in Basse
 • online meeting in Gambia met de Regionale Advies Raad van Cera en voorstelling van het project in Kiang Manduar met als hoofdsponsor provincie Antwerpen
 • maart: de gemeente Malle kende Gambia 2000 € noodhulp toe.  Na overleg met onze lokale partners werden voedselpakketten en medische hulp aangeboden.
 • voorbereiding van het community waterproject in Sareh Pateh i.s.m. provincie Antwerpen.  Bespreking met de vertegenwoordigen van de ganse gemeenschap van Sareh Pateh en met onze afgevaardigden
 • verschillinde online meeting met VSG (Verenigde Stichtingen Gambia) , Wilde Ganzen en  4de pijler
 • voorstelling van onze projecten bij Neos Malle
 • voorstelling van onze projecten bij Gebuurte Schrobbershoek in Malle
 • deelnemen aan Mondiale raad gemeente Malle
 • online meetings 4de pijler

 

 • najaar: verdere ondersteuning Brufut Health Center en als de nodige fondsen beschikbaar zijn installatie community waterproject in Sareh Pateh

2020

 • ondersteuning Brufut Health Center
 • samenwerking met Gambelant (Diaspora uit Antwerpen) en opmaak van dossier voor Stad Antwerpen voor een community waterproject in Basse
 • gedurende 4 zondagen verkoop Hoeve ijs in  Domein Renesse te Malle en toelichting projecten in Gambia met speciaal aandacht voor project Provincie Antwerpen
 • online meetings met Verenigende Stichtingen Gambia en 4 de pijler
 • samen met de gemeenschap van Kiang Manduar en met de steun van provincie Antwerpen en Pidpa realisatie Community Water project in Kiang Manduar
 • samenwerking met 4de pijler Jussukungo for Gambia uit Olen
 • inzamelen, versturen en verdelen van een 40 tal bananendozen met hulpgoederen: kleding en medisch materiaal
 • aankoop en verdeling van voedselpakketten en verstrekken medische hulp dankzij de bijdrage van 2000,00 € door de Gemeente Malle
 • deelname aan de mondiale raad gemeente Malle

2019

 • Afwerking 5 boreholes in Kafuta en Kafuta-Tumbung en officiële opening met afgevaardigde van Atlas Copco, Dhr. Claessens.
 • Aanleg van gemeenschapstuin in Kafuta-Tumbung
 • Verzenden en verdelen van charity goods (kleding, verzorgingsproducten, medisch materiaal...)
 • Opleiding lokale bevolking in wondverzorging
 • Uitbouw en ondersteuning fair trade toerisme
 • Voorbereiding bouw borehole en toiletten Sanyang Village School
 • Onderzoek naar en voorbereiding van plaatsing boreholes King Manuduar Village
 • Samenwerking met Chantal Nuyts, afgevaardigde van de mondiale raad van de gemeente Olen
 • Overleg met VIG (Vlamingen in Gambia)
 • Ontvangst enkele crewmembers Brussels Airlines en bezoek aan onze projecten
 • Dringende herstelling sanitaire installatie (toilet en douche) in het Brufut Health Center

2018

 • Oprichting Nema Belgium VZW
 • Schenking van medische materialen en verzorgingsproducten aan Sukuta Health Center
 • Vrijwilligerswerk door Pieter en Ben in het Sukuta Health Center
 • Start samenwerking met VSG (Verenigde Stichtingen Gambia): een overkoepelende organisatie van verenigingen en personen die ontwikkelingswerk doen in Gambia
 • Overleg met lokale overheden over verdere ondersteuning Refugee Garden in Kafuta-Tumbung
 • Intensief overleg met VDC (Village Development Community) van Kafuta en Atlas Copco i.v.m. implementatie 5 boreholes
©2024 - Nema Belgium VZW