Over ons

Tijdens een vakantie enkele jaren geleden in Gambia werden we geconfronteerd met de nood  aan hulp.  Er werd dan besloten om prive te investeren in een kleuterschool.

Structuur

Na een tijd werd echter duidelijk als we structureel  iets willen doen we een juridische structuur nodig hebben om verder te kunnen.

Vereniging

De vereniging bestaat uit een groep vrienden met diverse professionele achtergronden die samen verschillende jaren ervaring hebben met humanitaire projecten in Gambia. En de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ( SDG’s), door de Verenigde Naties vastgesteld,  mee te realiseren

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen4de pijler

 

Vrijwilligerswerk

Overtuigd dat het structureel nog beter kan, willen wij samen met de NEMA projectleiders lokale organisaties en personen coachen en helpen om zelfredzamer en economisch onafhankelijker te worden. Alle leden van de  VZW Nema Belgium doen dit volledig vrijwillig en iedereen betaalt zijn eigen reis en verblijfskosten.                                

©2024 - Nema Belgium VZW