Kappa Clinic en de Kappa School

Duurzaam en gezond water in lokale gezondheidscentra op het platte land: borehole in Kappa Health Center en Njau Minor Health Center.

HET PROJECT: REALISATIE EN IMPACT

 • De waterinstallatie in de Kappa Clinic werd volledig gerealiseerd. Tevens werd het sanitair gerenoveerd en werd de nabijgelegen Kappa Basic Cycle School voorzien van water. De officiële inhuldiging van het project in aanwe- zigheid van de notabelen van het dorp en afgevaardigden van het Ministerie van Volksgezondheid zal plaats vinden op in februari 2024.
 • De patiënten en het personeel van de Kappa Clinic en de omwonenden van het ziekenhuis hebben nu 24u/dag duurzaam water ter beschikking. Na intens overleg met onze lokale partner, de verantwoordelijke van het ziekenhuis en het gemeentebestuur werd beslist om in een ziekenhuis één watertoren( ipv twee) met een tank van 2000 L te installeren en in de nabijgelegen school ook een borehole te plaatsen met een toren en een tank van 2000 L. Meer dan 400 leerlingen en 30 personeelsleden beschikken nu over duur- zaam water om te drinken, te koken en voor het sanitair.
 • De eerste geboorde put voldeed niet aan de gestelde verwachtingen. Na intens overleg met de manager van de borehole firma werd besloten om een nieuwe put te boren. Het ministerie van volksgezond had liever dat wij de beschikbare fondsen aan hun doneerden, maar we waren ons ervan bewust dat er dan waar- schijnlijk geen waterinstallatie gebouwd zou worden. Vooraleer we de werkzaamheden hebben aangevat werd er een donationagreement opgemaakt met alle stakeholders waarin o.a. werd bepaald dat we recht- streeks aan de aannemer betaalden.
 • Het personeel hoeft nu niet meer water te gaan halen in het dorp en heeft tijd voor de patiënten.
  De patiënten en pas bevallen moeders en hebben nu 24u/24 u fris drinkwater, kunnen het toilet bezoeken en kunnen douchen. De kinderen van de school, het personeel en de omwonenden kunnen ook beschikken over water. Water om te drinken in een land waar het overdag boven de 30° is een enorme verbetering van de levensomstandigheden. Al deze begunstigden hebben minder last van gastro-enterologische infecties door het gezond drink water en water voor sanitaire doeleinden.Door dat er in het ziekenhuis ook een tuin werd aangelegd beschikken de dorpelingen over verse groenten en wordt de overschot verkocht.
 • Het personeel en patiënten van het ziekenhuis waren zeer erkentelijk. Ze hadden bijna geen woorden om hun dankbaarheid te tonen. Het volledige schoolbestuur, personeel en kinderen, waren zeer enthousiast en toonden meermaals hun dankbaarheid.
 • Het 1ste sneeuwbaleffect is dat zowel in het ziekenhuis als in de school een tuin werd opgestart zodat de mensen groenten kunnen kweken voor eigen gebruik en de overschot kan verkopen.
 • Het 2de sneeuwbaleffect is dat we werkgelegenheid hebben gecreëerd en zo aan vele hopeloze jongeren hebben getoond dat er nog wel toekomst is in hun land. Alle materialen werden aangekocht bij Gambiaanse winkels en werkzaamheden uitgevoerd door Gambiaanse ondernemers. Bij onze aannemer werken ook verschillende dames en deze waren zeer fier om kunnen bijdragen aan het welzijn van hun landgenoten. Veel meisjes in de Kappasschool waren verbaasd om te zien dat ook vrouwen in een moslimland bij een aannemer kunnen werken. Wij waren uiteraard zeer verheugd om getuige te mogen zijn van deze enorme motiverende werkzaamheden.
 • Het 3de sneeuwbaleffect is dat vele kleine 4de pijlers meer zijn gaan geloven in duurzame ondersteuning. Voedsel aankopen is maar een zeer tijdelijke hulp. Om het met een oneliner te verwoorden :“ Het is beter om de mensen in het zuiden te leren vissen dan ze vis te geven.
 • Het 4de sneeuwbal effect is dat we tijdens de officiële inhuldiging van het project ook de overheden op hun verantwoordelijkheden kunnen wijzen. Ook de lokale pers zal aanwezig zijn.

KALENDER

 • Eén gezondheidscentrum op het platteland is voorzien van duurzaam en gezond water nl. Kappa Clinic en tevens de nabijgelegen school.
 • De voorbereiding om het 2de gezondheidscentrum ( Njau) te voorzien van duurzaam en gezond water zijn opgestart. Er werden de nodige plaatsbezoeken gedaan, afspraken gemaakt en een voorstel van donationagreement overgemaakt.
 • Zodra schijf 2 van het fonds Elisabeth en Amélie is overgemaakt wordt gestart met de werkzaamheden in Njau Health Center. We hopen dat dit zou kunnen in februari 2024. Voor eind maart 2024 zou het volledig project dienen gerealiseerd te zijn. Dhr Louis Eelen zal zelf terug aanwezig zijn in Gambia gedurende die pe- riode om alles in goede banen te leiden.
 • Het ziekenhuis in Njau is nogal ver op het platteland gelegen. Vervoer van al de materialen naar daar is niet zo eenvoudig met de erbarmelijke toestand van de transportmiddelen. We proberen dat op te lossen door de transporteurs een volwaardige vergoeding te geven, zodat we over redelijk betrouwbaar materiaal kunnen beschikken.
©2024 - Nema Belgium VZW