Microfinanciering Tuin Lokale Familie

Een arme oude dame woont op een “compound” met een deel grond dat waar vroeger een tuin was. Haar gezondheidstoestand laat echter niet meer toe om de tuin te bewinnen. In overleg met haar  gemotiveerde buren Modou en Penda samen met hun vier kinderen  werd besloten om zaden, omheining en een tuinslang aan te kopen.  Momenteel kan deze dame samen met haar buren genieten van de opbrengst van de tuin en de overschot wordt verkocht op de locale markt.

©2021 - Nema Belgium VZW