Sibarnor community Garden

Malick Dampha stelde regelmatig aan Marc De Wever, bestuurder bij de vzw Plan For Gambia de vraag of de vzw een waterput voor een gemeenschapstuin zou willen sponsoren. In februari 2017 werd het dorp en het betreffend grondstuk bezocht. Het plan werd goedgekeurd op voorwaarde dat het terrein omheind wordt en Malick de tuinmanager wordt. Eveneens moest het bewijs geleverd worden dat het grondstuk geen privé-eigendom is.

Grond

Louis Eelen had tijdens zijn verblijf in oktober een tweetal vergaderingen met de Alkalo (burgemeester), enkele notabelen en Malick Dampha. Na urenlange discussies in de lokale taal werd tot zijn verwondering besloten dat de NEMA Foundation het betreffende grondstuk “gratis” krijgt en dat de nodige eigendomsformaliteiten mochten opgestart worden. Gezien de complexiteit, de taalbarrière en culturele verschillen werd van velen werd een lokaal “immo kantoor” ingeschakeld.

Kadasterplan

Dit laatste zorgde dat er een kadasterplan opgesteld werd en alle officiële registraties en betalingen plaatsvonden. In november 2017 werd de waterput geboord. Begin 2018 werd de draadomheining geplaatst, zaden en tuinmateriaal aankocht en werd de tuin op kleine schaal opgestart.

Afwerking en opleiding

Dit jaar zal de geboorde waterput voorzien worden van  een pomp, zonnecellen, waterbassin. Tevens is er een opleiding voorzien voor de lokale vrouwen.

Partners

Het project SIBANOR-gemeenschapstuin wordt samen met de vzw Steen, Gemeente Edegem en VZW Plan For Gambia uitgevoerd.  

Sibarnor community Garden
©2019 - Nema Belgium VZW