Sukuta Health Center: watervoorziening/ medich materiaal/ vrijwilligers

Historiek

Opgestart door de plaatselijke gemeenschap in Sukuta, Kombo North Western Region, werd dit dispensarium enkele jaren geleden overgedragen aan the Goverment (The Ministry of Health and Social Welfare) Kleine NGO’s, waaronder de vzw Steen hebben de laatste jaren belangrijke verbeteringswerken uitgevoerd aan de materniteit. Het dak en de elektrische installatie werd vernieuwd en de aanleg van een nieuwe waterput gesponsord. De uitrusting van de materniteit is echter zeer gebrekkig: essentiële toestellen werken niet of ontbreken, de onderzoeks- en bevallingsruimten zijn slecht (lees niet) uitgerust en onvoldoende in aantal. Tijdens elk verblijf wordt het Health Center bezocht en worden er medicamenten, kleine medische toestellen en kinderkleding afgegeven. In 2016 is VZW Steen gestopt met ondersteuning.

Sinds 2017 gaan ook er Belgische verpleegkundigen jaarlijks een maand op stage en ze brengen zelf veel verpleegkundig materiaal mee.

De middelen die” the goverment” ter beschikking stelt zijn zeer beperkt en onze hulp  is noodzakelijk om de arme bevolking te kunnen voorzien van noodzakelijke basizorg.

Reeds gerealiseerd

In 2017 konden hebben we medicatie en verbandmateriaal aangekocht en gedoneerd

Uitgevoerde werken in april 2018 : Het Sukuta Health Center heeft een NAWEC( = openbare waterdistributie)  wateraansluiting welke  echter zeer frequent gestoord is. De materniteit wordt sinds 2016 ook van water voorzien vanuit een geboorde waterput gesponsord door de vzw Steen. In de labo’s is er sinds geruime tijd geen water meer en de kraan midden het plein is ontoereikend en een modderige bedoening door het steeds groter aantal bezoekers. De komst van verblijvende TBC patiënten die ook water nodig hebben vergroot het gevaar voor besmettingen. Het bestaande waterleidingnet en sanitaire voorzieningen werden aangepast (1071,00 € dankzij o.a.de steun van Pidpa)

Momenteel komt er terug water uit de kranen in het labo, werd er een voetpad met watertap aangelegd en de de watertap op het plein voorzien van een “bassin”.

In  juni 2018 hebben  Pieter ( student geneeskunde) en Ben ( verpleegkundige) een maand vrijwilligerswerk gedaan en ze hebben tevens voor meer dan 1000,00 € noodzakelijke medische en verpleegkundige materialen geschonken o.a. met hulp van o.a. de Sollidariteitsraad van de Gemeente Kasterlee. In november 2018 gaan we 110 verpleeguniformen bezorgen die we kregen van het woonzorgcentrum Hof Van Schoten .

 

 

 Sukuta Health Center: watervoorziening/ medich materiaal/ vrijwilligers
©2021 - Nema Belgium VZW